Realizacja projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności

Realizacja projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności

D&R DISPERSIONS & RESINS Sp. z o.o.
realizuje projekt

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej
o podwyższonej elastyczności

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie:  3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 14 041 200,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 000 000,00 zł

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy D&R Dipersions& Resins Sp. z o.o. W ramach inwestycji technologicznej Beneficjent planuje wdrożyć nową technologię, która na świecie jest stosowana nie dłużej niż 5 lat. Planowana do wdrożenia technologia to nowy, innowacyjny sposób wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, oparty o innowacyjne rozwiązania zgłoszone do opatentowania dnia 05.10.2016: P.419008 „Sposób wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego”. Rozwiązanie to zostało opracowane i zgłoszone do opatentowania przez zespół badawczy firmy. Prawa do wynalazku należą w całości do D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

W efekcie wdrożenia innowacyjnej technologii możliwe będzie wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku nowego towaru (produktu) w postaci dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności, o cechach niewystępujących do tej pory na rynku światowym.Skip to content