Polityka jakości, certyfikaty

POLITYKA JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Głównym celem działalności firmy D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. jest projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów chemicznych w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów jak i świadczonej usługi. Aby to osiągnąć, działalność firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-ISO 45001:2018-06.

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

Uzyskujemy wymaganą jakość poprzez:

  • zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta
  • wdrożenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom
  • ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania i spełnianie wymagań.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do:

  • spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i bhp oraz ciągłego świadomego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bhp, podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bhp.
Niniejsza polityka jest znana oraz akceptowana przez wszystkich pracowników firmy, jest dostępna publicznie i w miarę potrzeby aktualizowana do zmieniających się realiów i wymagań.
Skip to content