Współpraca z otoczeniem

Współpraca z Klubem Sportowym D&R Unia Oświęcim

Nasza Firma sponsoruje piłkarzy MKP D&R Unia Oświęcim.

Współpraca z Klubem Sportowym Anwil Włocławek

Nasza Firma sponsoruje Anwil Włocławek.

Współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Nowocześnie działająca firma nie jest w stanie funkcjonować jako samodzielny podmiot, w oderwaniu od błyskawicznie rozwijającej się myśli technicznej. Z tego względu, od samego początku istnienia naszej Firmy, nawiązaliśmy bliską współpracę z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą.

    Przykładowo możemy wymienić:

  • Laboratoria R&D koncernu AKZO NOBEL. Współpracujemy w zakresie optymalizacji składu recepturowego żywic alkidowych oraz prób aplikacyjnych w najnowszych generacjach wyrobów lakierowych,
  • Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracujemy w zakresie badania własności fizykochemicznych syntezowanych przez nas polimerów,
  • Zakład Technologii Powłok Ochronnych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Współpracujemy w zakresie zaawansowanych badań polimerów uzyskiwanych w naszym laboratorium oraz nowych aplikacji dla specyficznych zastosowań.

inLAB-innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu

Nasza Firma brała czynny udział w opracowywaniu procedur tworzenia i funkcjonowania laboratoriów „inLAB” w ramach projektu: „inLAB-innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”. Projekt ten łączy potrzeby przedsiębiorstw z regionu z ofertą naukową uczelni województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym zwiększa dopływ innowacyjnych rozwiązań z sektora nauki do gospodarki.

Współpraca z czasopismem internetowym "Rynek Farb"

Wsparcie Technikum Chemicznego we Włocławku

Nasza firma w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przykłada dużą wagę do edukacji młodych ludzi. Realizujemy ten cel poprzez ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie będąc patronem klasy I o profilu „Analityk chemiczny”. Umożliwiamy realizację zajęć praktycznych, staży, a także oferujemy atrakcyjne zatrudnienie i dalszy rozwój.

Skip to content