Władze statutowe

Jerzy Jarosz

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Romuald Szczepański

Grażyna Stempczyńska