Nowy produkt w ofercie – Akryvil WD-50 H BIO

Nowy produkt w ofercie – Akryvil WD-50 H BIO

D&R  do swojej oferty wprowadził produkt wytwarzany podczas innowacyjnego procesu technologicznego wprowadzonego w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności”.

Projekt został dofinasowany z środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

CHARAKTERYSTYKA

Akryvil WD-50 H BIO jest wodną dyspersją kopolimeru octanu winylu oraz AESO (Akrylowanego Epoksydowanego Oleju Sojowego), stabilizowana polialkoholem winylowym, bez dodatków plastyfikatorów. Spoina uzyskana z dyspersji jest bezbarwna i elastyczna, posiada dużą wytrzymałość mechaniczną. Dyspersja wykazuje duże powinowactwo do papieru i drewna oraz innych materiałów zawierających celulozę lub jej pochodne.

CECHY PODSTAWOWE

  • Duża wytrzymałość mechaniczna spoiny
  • Wysokie powinowactwo do papieru i drewna
  • Brak w składzie środków powierzchniowo czynnych na bazie pochodnych nonylofenolu (ang. APEO-free)
  • Nie zawiera rozpuszczalników organicznych


Skip to content