Aktualizacja polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego

Aktualizacja polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.- W związku z wdrożeniem nowej normy PN-ISO 45001:2018 aktualizacja polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w firmie.Skip to content