CERTYFIKAT
NR 485665
Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji 
D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.
Duninowska 9
87-800 Włocławek
Polska
został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie 
Projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż polimerów powłokotwórczych i spoiw klejowych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 485665 i jest ważny od 25 kwietnia 2019 do 24 kwietnia 2022. Data wydania pierwszego certyfikatu 25 kwietnia 2016.
Approved by Printed by
kod weryfikacyjnyA1E41A7B-010
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info