V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie w Toruniu – zostały zaprezentowane wyniki wspólnych badań dyspersji polimerowych, mogących mieć zastosowanie w klejach do celów medycznych.Skip to content