AKTUALIZACJA POLITYKI JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

AKTUALIZACJA POLITYKI JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

AKTUALIZACJA POLITYKI JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.- W związku z wdrożeniem nowej normy PN-ISO 45001:2018 aktualizacja polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w firmie.