Steroid Al
V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie | START
 

V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie w Toruniu – zostały zaprezentowane wyniki wspólnych badań dyspersji polimerowych, mogących mieć zastosowanie w klejach do celów medycznych.