Reaktor wytwarzania hydrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych – korekta danych

Reaktor wytwarzania hydrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych – korekta danych

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2017 do godziny 12:00
(liczy się data wpływu oferty).