Steroid Al
Projekty unijne
 

Projekty unijne

Mamy przyjemność poinformować, iż D&R Dispersions and Resins Spółka z o.o.zrealizowała projekt w ramach 4. Osi Priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
pn. „Wdrożenie nowej technologii polimerów powłokotwórczych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. wdrożyła do środowiska produkcyjnego nową technologię wytwarzania polimerów powłokotwórczych, a także wdrożyła do produkcji nowy wyrób w postaci dyspersji akrylowo-styrenowej, produkowanej według nowej receptury w nowej technologii oraz znacząco ulepszone wyroby w postaci polimerów powłokotwórczych opartych na recepturach Spółki D&R, produkowanych w nowej technologii, o właściwościach przewyższających obecnie produkowane. Realizacja przedmiotowej inwestycji, dzięki wdrożeniu nowej, innowacyjnej na skalę światową technologii, przyczyniła się do uczynienia z przedsiębiorstwa D&R firmy nowoczesnej, stawiającej czoła konkurentom na terenie kraju i na świecie.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

W ramach inwestycji współfinansowanych ze środków UE poszerzyliśmy również możliwości produkcyjne w wyniku zakupu oraz instalacji nowych reaktorów.